Discover some of Varna’s most popular summer events through sharingXchange

Vesela Mareva
SHARE:
We have collected a few special events for you in Bulgaria’s Black Sea capital - Varna
(За да прочетете статията на български, провлачете надолу)

We have collected a few special events for you in Bulgaria’s Black Sea capital - Varna. Even the theater goes out into the open, as the city prepares for a season filled with exciting cultural events.. See where and how to enjoy yourself during your summer holiday at the seaside.

If you are planning your summer vacation on the bulgarian Black Sea coast, find out about sharingXchange’s proposals for an unforgettable holiday:

"Bring That Beat Back" is an international dance camp located inVarna, which started in the summer of 2013. Five years later, the organizers offers five days of workshops, classes, dance battles and parties with top dancers Kevin Paradox Oelen, Ques Zaalman, B-boy Mandy, J.K. Sanchez and many more. Do not miss this event from 25th to 29th July 2018.

A few weeks after the dance camp, Varna hosts an event aimed at young people, called Funcity+ . This event is the world's finest youth festival in the Black Sea region. The event features dozens of young artists and athletes. The aim of the initiative is to encourage talented young people to find an audience and a platform for expression.Funcity will be held in Varna from 8th to 12th August 2018.

Right after the youth festival, MTV returns to Bulgaria on August 12th to stage an incredible live music event at Varna Beach. The global icon of music and media, MTV is returning to Varna for the 2nd edition of the incredible MTV presents Varna beach music festival on sunday, 12th august.

The new Varna Mega Rock festival will be held on 18th and 19th August 2018. Finnish legends, Nightwish, will be headlining the event. The Sea Capital of Bulgaria will be the only city in Southeast Europe to tour the Rock Dinosaurs. During the two days, fans will also see Glenn Hughes, Apocalyptica, Kamelot and many more.

If you want to spend an unforgettable summer in Varna, you can book or rent a property with sharingXchange. We offer customized property management listing service for property owners in the short-term rental market.

As a property owner in the Black Sea region, you may be interested in using our services to help maximise profits on your property in the holiday season. As prospects for additional income through properties, rooms and boats increase, many owners experience difficulties in managing their listings on one, if not more sites. sharingXchange is now targeting property owners who wish to, or already list their properties on short-term rental sites, such as Airbnb, HomeAway and Booking.com, and offer the management of listings through multi-site distribution across all relevant short-term rental sites. The service includes calendar synchronization, improved response rates, listing management and improvements in terms of photography and description to increase rankings, ratings and ultimately bookings for their clients. SharingXchange aims to provide an all-encompassing solution to the average property owner that will allow them to maximise profits and enjoy the summer.

More information about the events can be found at the following site:
Bring That Beat Back - https://web.facebook.com/btbbdancecamp/?_rdc=1&_rdr
Funcity + - https://web.facebook.com/funcityfestival/?_rdc=1&_rdr
MTV presents Varna beach - https://www.mtvvarnabeach.com/
Varna Mega Rock - http://varnamegarock.com/

For further information about sharingXchange, please contact:

Vesela Mareva
PR
Vesela@sharingXchange.com
phone number: +359886864143

sharingXchange
sharingxchange.com/
twitter.com/sharingxchange
instagram.com/sharingxchange/
facebook.com/sharingxchange.official/

------

Открийте някои от най-популярните летни събития във Варна чрез sharingXchange

Събрахме няколко специални събития за Вас в българската черноморска столица - Варна. През лятото дори и театърът излиза на открито, тъй като градът се подготвя за сезон, изпълнен с вълнуващи културни събития. Вижте къде и как да се забавлявате по време на своята лятна ваканция на морския бряг.

Ако планирате своята почивка на българското черноморие, вижте предложенията на sharingXchange за незабравима почивка:

"Bring That Beat Back" е международен танцов лагер във Варна, който стартира през лятото на 2013. Пет години по-късно, организаторите предлагат пет дни семинари, класове, танцови битки и партита с топ танцьорите Kevin Paradox Oelen, Ques Zaalman, B-boy Mandy, J.K. Sanchez и много други. Не пропускайте това събитие от 25 до 29 юли 2018 година.

Няколко седмици след танцовия лагер, Варна е домакин на събитие, насочено към младите хора, наречено Funcity +. Това е най-добрият и мащабен младежки фестивал в черноморския регион. Събитието включва десетки млади артисти, художници и спортисти. Целта на инициативата е да насърчи талантливите млади хора да намерят аудитория и платформа за изразяване. Funcity+ ще се проведе във Варна от 8 до 12 август 2018 година.

Веднага след младежкия фестивал, MTV се завръща в България на 12 август, за да организира невероятно събитие на живо на варненския плаж. Глобалната икона на музиката и медиите, MTV се завръща във Варна за второто издание на невероятния MTV presents Varna beach купон в неделя, 12 август.

Новият Varna Mega Rock фестивал във Варна ще се състои на 18 и 19 август 2018 г. Финландските легенди Nightwish ще бъдат хедлайнъри на събитието. Морската столица на България ще бъде единственият град в Югоизточна Европа, който е част от турнето на рок динозаврите. През двата дни феновете ще видят още Glenn Hughes, Apocalyptica, Kamelot и много други.

Ако искате да прекарате едно незабравимо лято във Варна, можете да резервирате или наемете имот с sharingXchange. Предлагаме персонализирана услуга за управление на имоти за собствениците на такива в краткосрочен план.

Като собственик на имот в черноморския регион, може да се възползвате от нашите услуги, за да генерирате максимално увеличаване на печалбите на Вашия имот през ваканционния сезон. Тъй като перспективите за допълнителен доход чрез имоти, стаи и лодки се увеличават, много собственици изпитват трудности при управлението на своите обяви на един или повече сайтове. SharingXchange е насочен към собствениците на имоти, които желаят или вече са публикували своите имоти за краткосрочни наеми в сайтове като Airbnb, HomeAway и Booking.com. Ние предлагаме управление на регистрациите, чрез разпространение на различни сайтове за краткосрочни наеми. Услугата включва синхронизиране на календари, подобрена честота на отговорите, управление на списъци и подобрения по отношение на снимките и описанието, за да се увеличи класирането, рейтингите и в крайна сметка резервациите за нашите клиенти. SharingXchange има за цел да предостави цялостно решение на собствениците на имоти, което ще им позволи да увеличат печалбите и да се насладят на своята лятна ваканция.

Повече информация за събитията можете да откриете на официалните страници:
"Bring That Beat Back" - https://web.facebook.com/btbbdancecamp/?_rdc=1&_rdr
Funcity + - https://web.facebook.com/funcityfestival/?_rdc=1&_rdr
MTV presents Varna beach - https://www.mtvvarnabeach.com/
Varna Mega Rock - http://varnamegarock.com/

За допълнителна информация относно услугите, предоставяни от sharingXchange не се колебайте да свържете се с нас.

Весела Марева
PR
Vesela@sharingXchange.com
тел.: +359886864143

sharingXchange
sharingxchange.com/
twitter.com/sharingxchange
instagram.com/sharingxchange/
facebook.com/sharingxchange.official/

Photo by: Vesela Mareva
Other articles